Öländsk hantverk
Gällbygatan 79, 387 73 Löttorp
0485 - 250 08
info@widehem.se

Hållbarhetsarbete

Vi tror på hållbart företagande och arbetar med hållbarhet i grunden samt tillämpar principen Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot genom hela företaget. Eller Tänk om, Vägra, Minska, Återanvänd, Återvinn och Kompostera som den heter på svenska.


Hållbarhet i grunden

För oss handlar hållbarhet i grunden om två saker, att produktionen sker på ett hållbart sätt, men även att själva produkten i sig är hållbar. Vi tillverkar våra produkter för hand med stor noggrannhet för att förverkliga båda dessa delar. Genom att tillverka produkter som håller i längden skapar vi inredning som är bra för både plånbok och miljö. Vi är trygga med att med rätt användning så håller våra produkter år ut och år in, och den tidlösa designen står sig mot tidens tand. Det extra trevliga med vår rostiga kollektion är att patinan utvecklas över tiden och bara med vackrare med tiden som går.


Rethink / Tänk om

Själva kärnan i vårt hållbarhetsarbete är att tänka om, hur kan vi minimera vår miljöpåverkan och maximera hållbarheten inom allt vi gör. Detta handlar t.ex. om att handla närproducerat och ekologiskt, ta tillvara på regnvatten, använda miljömärkt el och minimera vårt avfall.


Refuse / Vägra

Vi använder inga kemikalier i vår produktion utan använder endast naturliga produkter för t.ex. rengöring och rostning av metall. Vi undviker också oschyssta råvaror, t.ex. är allt kakao, te och kaffe i vårt café ekologiskt och rättvist upphandlat. Givetvis har även våra egna anställda schyssta villkor. Vi använder inte heller några pappers- eller träprodukter från hotade skogar, utan använder endast FSC-certifierade eller PEFC-certifierade trä- och pappersprodukter, mycket är dessutom Svanen-certifierat samt bär EU Eco Label. Allt kvittopapper vi använder är även fritt från BPA.


Reduce / Minska

Vi försöker undvika förpacknings- och engångsmaterial så mycket som möjligt. I de fall detta ändå krävs använder vi oss i första hand av papper och använder så lite plast om bara är möjligt. T.ex använder vi endast papperskassar i butiken, våra paket från webbutiken packas i ofärgade wellpapplådor och förseglas med miljövänliga förseglingsremsor av kraftpapper och potatisstärkelse istället för packtejp av plast. I caféet serverar vi alltid i porslin i första hand, glass och take away packas i pappersförpackningar. Detta gör att vi kan minimera användandet av engångsmaterial och framför allt minska plastkonsumtionen. Vi minimerar också matsvinnet i caféet genom att anpassa recepten för att ta tillvara på maximalt av råvarorna, t.ex. används kikärtsspadet som blir över för att göra vegansk sorbet. Vi minimerar vår energianvändning genom att använda energisnåla produkter, som t.ex. led-belysning, all el vi använder är även miljömärkt. För att minska vår konsumtion av dricksvatten tar vi tillvara på regnvatten och använder detta för vattning av grödor och till rostningen av våra rostiga metallprodukter. För att minska transporterna och stödja det lokala näringslivet försöker vi ha så mycket lokala leverantörer som möjligt, t.ex. kommer det mesta av de grönsaker och bär samt alla ägg vi använder från inom en radie av två mil från gården.


Reuse / Återanvänd

Vi återanvänder så mycket vi bara kan, t.ex. är mycket butiksinredningen återanvänd antingen från vårt egna hem eller loppisfynd. Genom att måla inredningen med Fusion Mineral Paint får den ett nytt fräscht utseende även om den är återanvänd. Vi återanvänder också så mycket råmaterial som möjligt i produktionen, där t.ex. metallspill blir delar i nya produkter. Överblivet kaffe, tevatten och kaffesump från vårt café återanvänds som bl.a. gödning.


Recycle / Återvinn

Vi gör vårt bästa för att minska avfallsmängden genom att tänka om, vägra, minska och återanvända. Det som ändå uppstår material- eller energiåtervinns. Allt som kan materialåtervinns, t.ex. materialåtervinns allt papper och pappersförpackningar och blir bl.a. nya tidningar och pappersförpackningar. De avfallsslag som efter all sortering inte kan materialåtervinnas energiåtervinns och blir fjärrvärme.


Rot / Kompostera

Även om vi gör vårt bästa för att minska vårt avfall uppstår alltid visst mat- och trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet komposterar vi själva och använder sedan som gödning i trädgården. Allt matavfall lämnar vi till Borgholms Energi som maler ner det och låter det rötas till biogas som används som drivmedel för lastbilar, bussar och personbilar. Vid framställningen av biogas bildas även biprodukten biogödsel som används som ett mycket miljövänligt alternativ till konstgödsel inom lantbruket.